+381 64 335-9697 radojevicboban@gmail.com

Šta nudimo

Upravljanje stambenom zajednicom zakonska je obaveza prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, koji je stupio na snagu 30.12.2016, godine.

Članom 56. Zakona predvidjeno je da skupština stambene zajednice u svakom trenutku može odlučiti da poveri upravljanje profesionalnom upravniku.

profesionalno upravljanje zgradama

Administrativni poslovi

 • osnivanje stambene zajednice, ukoliko nije osnovana
 • izrada pečata
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vodjenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi dati u zakup, izvršavanje odluke stambene zajednice
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr.)
 • informisanje stanara i sačinjavanje izveštaja
tehnicki poslovi

Tehnički poslovi

 • realizacija godišnjeg prograna održavanja
 • organizacija radova na tekućem i investicionom održavanju
 • organizacija radova na hitnim intervencijama
 • briga o kućnom redu
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnova i unapredjenje kvaliteta imovine stambene zajednice

Finansijski poslovi

 • raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
 • vodjenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
 • priprema budžeta i njegovor rasporedjivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
 • izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slušaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova.

Objedinjena naplata

Sistem objedinjene naplate omogućava brzu, racionalnu i ekonomičnu obradu podataka i naplatu svih usluga (upravnik, čišćenje zgrade, održavanje lifta, rezervni fond…) putem jedne uplatnice.

Glavne prednosti objedinjene naplate:

 • sve usluge na jednom računu
 • plaćanje na jednom mestu
 • manji troškovi platnog prometa
 • transparentnost računa

Upravljanje stambenom zajednicom

Članom 56. Zakona predvidjeno je da skupština stambene zajednice u svakom trenutku može odlučiti da poveri upravljanje profesionalnom upravniku.

Medjusobna prava i obaveze skupštine stambene zajednice i profesionalog upravnika regulišu se Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Ugovoreno upravljanje stambenom zajednicom definisano je s jedne strane Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, a sa druge strane Pravilima o medjusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici (ukoliko su takva pravila doneta na skupštini stambene zajednice).