+381 64 335-9697 radojevicboban@gmail.com

o nama

Professional Group

Novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 od 23.12.2016) koji je stupio na snagu 31.12.2016. godine sve Skupštine stanara treba da se usaglase sa ovim zakonom tj imaju rok od 12 meseci da se preregistruju. To znači da Skupština stanara odnosno Kućni savet treba da izaberu upravnika ili povere poslove upravljanja zgradom profesionalnom upravniku, koji poseduje licencu za upravljanje stambenim objektima koju izdaje Privredna komora Srbije.

Kako bi smo Vam pomogli formirali smo TIM eksperata iz oblasti

  • prava,
  • ekonomije i
  • profesionalnog upravljanja zgradom

koji Vam nudi usluge profesionalnog upravljanja zgradama.

Zašto odabrati nas?

Naš tim eksperata

nudi sledeće usluge:

  • Formiranje i registraciju stambene zajednice kod nadležnog organa
  • Dobijanje poreskog indentifikacionog i matičnog broja, kao i tekućeg računa kod nadležne banke, ukoliko iste stambena zajedica u skladu sa novim zakonom već ne poseduje
  • Formiranje fonda Stambene zajednice za tekuće i investiciono održavanje, kao i program održavanja
  • Staranje o realizaciji programa održavanje i odluka Stambene zajednice
  • Realizacija poslova tekućeg i investicionog održavanja, kao i poslove hitnih intervencija
  • Vodjenje jedinstvene dokumentacije Stambene zajednice dostupne svim stanarima
  • Dodatne usluge naše organizacije namenjene isključivo stanarima Vaše Stambene zajednice

Professional Group Niš

 

Agencija za upravljanje nekretninama Professional Group Niš otvorena je 15.12.2017 godine sa idejom da očuva i unapredi uslove stanovanja građana. Njen zadatak je i da unapredi stambeni fond, poveća energetsku efikasnost, smanji negativan uticaj na životnu sredinu.

Agencija je registrovana za profesionalno upravljanje zgradama.

Agenciju vodi profesionalni upravnik Boban Radojević.

profesionalno upravljanje zgradama licenca

Usluge

Administrativni poslovi

Administrativni poslovi obuhvataju poslove od formiranja stambene zajednice, preko sklapanja Ugovora sa trećim licima do formiranja izveštaja.

Finansijski poslovi

Finansijski poslovi obuhvataju vodjenje evidencije o prihodima i rashodima zgrade, pripremu budžeta, izradu završnog računa i poreske prijave…

Tehnički poslovi

Planiranje, organizaciju i sprovodjenje godišnjeg plana održavanja zgrade, organizaciju radova na hitnim intervencijama

Želite da saradjujemo?

Interesuje Vas naša ponuda, imate pitanja i/ili sugestije, imate problem koji želite što brže da rešite….

Javite nam se na telefon 064/335-96-97, na mail radojevicboban@gmail.com ili jednostavno popunite polja i pošaljite poruku.